Mod МАЗ-515М V1.0


   Mod KAMAZ 55102 V2.0.0.1   Mod МАЗ 5516 V1.2


   Mod Volvo VNL 780 V1.0


   Mod URAL NEXT MINING V 1.0


   Mod ZIL 164 N V1.1.1


   Mod KAMAZ 44108 V1.0.1


   Mod MAZ 6501B9-470-031 V1.0